Działające w Polskiej Grupie Górniczej (PGG) związki zawodowe domagają się przyspieszenia prac nad nowym Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy (ZUZP) w spółce. W ocenie związkowców, obecnie prace nad tym dokumentem „stoją…

Powered by WPeMatico