Zadaniem państwa jest ochrona swoich obywateli. A żeby mogła być ona skuteczna, a nie iluzoryczna, organy państwa muszą mieć dostęp do wielu informacji – pisze wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł w „DGP”, odnosząc…

Powered by WPeMatico