Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) przeanalizował wzorce umów pośrednika finansowego EGF Council pod kątem występowania klauzul niedozwolonych. Postępowanie przeciwko spółce…

Powered by WPeMatico