Decyzję – po wyczerpaniu trybu odwoławczego w postępowaniu podatkowym – można zaskarżyć do sądu administracyjnego. Skargę należy uzasadnić poprzez wskazanie, własnymi słowami, w jaki sposób kwestionowane rozstrzygnięcie…

Powered by WPeMatico