Rosną kary nakładane z tytułu naruszeń RODO. W 2020 r. organy ochrony danych państw członkowskich UE zdecydowały o nałożeniu kar w łącznej wysokości 159 mln euro. W Polsce Urząd Ochrony Danych Osobowych zdecydował o karach na łączną kwotę 1,7 mln euro.

Powered by WPeMatico