Obowiązek wypłacania zaliczek i częściowych płatności, zakaz stosowania kar za działania, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności – m.in. takie korzystne dla MŚP rozwiązania zakłada Prawo zamówień publicznych wchodzące od 1 stycznia 2021 r. – mówi wiceszef MRPiT Marek Niedużak.

Powered by WPeMatico