Osoba, która posiada informacje istotne dla rozstrzygnięcia sprawy podatkowej, może być wezwana w charakterze świadka. Nikt – z wyjątkiem członków rodziny podatnika – nie ma prawa odmówić złożenia zeznań. Podatnik…

Powered by WPeMatico