Restrykcje związane z II falą pandemii i ponowne uruchomienie narzędzi wsparcia dla firm – postojowego i ograniczania wymiaru czasu pracy – negatywnie wpłyną w najbliższych miesiącach na zatrudnienie, prowadząc do przejściowego spadku – wskazuje Credit Agricole.

Powered by WPeMatico