W 2015 roku osoby w wieku powyżej 15 lat poświęciły pracy wolontariackiej około 1 mld godzin, co odpowiada wymiarowi czasu pracy 565 tys. pełnoetatowych pracowników – podaje GUS w opracowaniu dotyczącym wolontariatu. Średnio w roku na osobę przypada 32 godziny pracy za darmo.

Powered by WPeMatico