Małżonkowie – po spełnieniu określonych prawem wymogów – mogą wspólnie rozliczyć się z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Rezultatem skorzystania z tego przywileju jest solidarna odpowiedzialność…

Powered by WPeMatico