Rzekomo bezpłatne lub tańsze pakiety, brak systemu rozstrzygania sporów i zmiany warunków umowy bez uzasadnienia – to niektóre z naruszeń praw konsumentów, odnotowanych przez unijną kontrolę stron oferujących sprzedaż…

Powered by WPeMatico