Urząd do spraw cudzoziemców przedstawił dane dotyczące liczby wydawanych zezwoleń na pobyt stały dla posiadaczy Kart Polaka.  W stosunku do 2016 roku w 2017 nastąpił wzrost do 8,9 tys. zezwoleń z poziomu 4,3 tys. dwa lata temu. 

Powered by WPeMatico