Stale od 2007 roku zwiększa się w Polsce liczba osób powyżej 50. roku życia. Wskaźnik zatrudnienia dla tej grupy wyniósł w ostatnim kwartale 2017 r. 32,9 proc. i był niższy od średniej dla państw Unii Europejskiej, który wynosił 36,5 proc.

Powered by WPeMatico