Czasopismo naukowe „Problemy zarządzania” usunęło ze swojej witryny internetowej artykuł b. rektora Uniwersytetu Gdańskiego Jerzego Gwizdały, informując, że materiał jest plagiatem doktoratu, którego Gwizdała był recenzentem.

Powered by WPeMatico