Spada liczba zakładów pracy, które deklarują zwolnienia grupowe pracowników. W 2017 było ich 676 a w 2016 – 823, pracę straciło odpowiednio 26,9 tys. oraz 35,1 tys. osób. Natomiast zwiększa się liczba strajków zorganizowanych przez związki zawodowe. Z powodu niezadowolenia z warunków zatrudnienia ponad 1,5 tys. razy przeprowadzono w ubiegłym roku strajki, w których uczestniczyło 29,7 tys. pracowników. Jednak, jak podaje Inicjatywa Pracownicza, to zaledwie ułamek protestów, które miały miejsce w ubiegłym roku. 

Powered by WPeMatico